НАШИТЕ ПРОДУКТИ

azoter
Azoter F new
Azoter SC new
Azorhiz new
Azoter B new
Azoter L new
Azoter L new 1
Azoter LF new 1
Azoter LF new

НОВИНИ

Verification of the effectiveness of AZORHIZ + F inoculant fertilizer and AZOTER L foliar fertilizer in soybean crop – report on results observed in the pilot experiment from 2022

Evaluating the effect of soil treated with soil adjuvant (PPL) in the form of concentrated biological Azoter SC fertilizer (including fungal biocontrol agent Coniothyrum minitans) with a separate F additive (soil fungus Trichoderma atroviride) in the cultivation technology of winter oilseed rape

Цялата статия

AZOTER Trading s.r.o.

Главната роля на компанията AZOTER Trading s.r.o. е, с помощта на качествена продукция да се увеличи плодородието на почвата по устойчив и отговорен към околната среда начин и да се повиши ефективността на отглежданите култури, като в същото време се допринесе за икономическия ефект от намаляване на разходите за промишлено произведените торове.

AZOTER Trading s.r.o. наред с осигуряването на качествени продукти и прецизна логистика, предлага на своите клиенти и делови партньори и консултантска дейност в областта на храненето и торенето на селскостопански култури на базата на вземане на проби от почва и растения. Въз основа на получените агрохимични анализи и резултати, компанията ще разработи препоръки и методи за оптимизиране на храненето на отглежданите култури в съответствие с приложимите законови стандарти за устойчиво земеделие, като отчита повишаването на почвеното плодородие и възстановяването на микробния живот в почвата.

Интересувате ли се от нашите продукти? Използвайте нашия формуляр за