ПОРТФОЛИО НА ПРОДУКТА

azoter

Основният продукт на компанията е течният бактериален био тор AZOTER®. Той достига до най-високата абсолютна плътност на жизнени бактерииални зародиша, т.е. 4.109 зародиша в 1 мл тор. За торене на един хектар почва е достатъчна доза от 10 литра тор AZOTER®, след прилагане в почвата се наблюдава интензивно размножаване на бактерии, които са в състояние ефекасно да фиксират атмосферния азот и да осигурят достъп до фосфор и калий от по-малко разтворими форми. Чрез своето действие в почвата той произвежда достатъчно количество азот, фосфор, калий и в същото време произвежда фитохормонови вещества, стимулиращи растежа, ензими и витамини. Икономическата ефективността на този продукт е в намаляване на разходите за хранене на растенията, а също така във възстановяване на микробния живот в почвата, като същевременно увеличава количеството на микроорганизмите в почвата. AZOTER е сива, дори сиво-кафява гъста течност с характерна миризма на меласа и бактерии, която е характерна за този препарат. Препоръчва се за торене на всички полски и зеленчукови култури.

 • осигурява непрекъснатото снабдяване с необходимите хранителни вещества (N, P, K) за растенията
 • произвежда фитохормони на растежа, ензими и витамини
 • не произвежда нитрати или нитрити
 • ускорява разграждането на остатъците след прибиране на реколтата, сламата и органичните вещества в почвата
 • възстановява живота на микробите в почвата
 • коригира стойността на почвената реакция
 • течен бактериален тор
 • използване и в ЕКО селското стопанство

Брой жизнени микроорганизми в KTJ.cm-3
Общият брой жизнени микроорганизми е min 4.109 KTJ.cm-3 (Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium)
Стойност на pH = 5,5-7,0

Azoter F_new

Течен бактериален тор на базата на тор AZOTER®, който съдържа паразитната гъба Trichoderma atroviride, която унищожава спорите Fusarium в почвата. При отглеждането на селскостопанските култури фузариозата е сред най-важните патогени, които са значими не само от икономическа гледна точка, но и от гледна точка на безопасността на храните. Паразитната гъбичка Trichoderma atroviride (триходерма атровирид) повишава естествените способности на почвата и ефективно унищожава фузарийните спори в почвата. Ако тази превенция не се осъществи в почвата, възниква интензивно размножаване на спори и образуване на микотоксин. Положителният ефект от влиянието на паразитната гъбичка се опира също и на атака,  наред с представителите на род Fusrium (фусариум) и на други родове, като Pythium, Rhizoctonia и Botrytis, където триходерма атровирид има силно изразен стимулиращ ефект не само върху динамиката на растежа на растенията, но и върху устойчивостта на растенията с повишаване на защитните реакции на отглежданите култури и намаляване на съдържанието на микотоксин в крайното производство. Препоръчва се за торене на всички видове зеленчукови култури, но се използва предимно за култури, които могат да бъдат нападнати от представители на род Fusrium, особено за зърнени култури, царевица, зеленчукови култури (плодни и тиквени).

 • лекува почвата от гъбички, които причиняват фузариоза
 • ефективно унищожава източника на инфекция с фузариоза и намалява риска от предаване на болестта върху култивирани растения
 • подобрява годността на растенията – чрез увеличаване на защитния механизъм на растението
 • осигурява непрекъснатото снабдяване с необходимите хранителни съставки (N, P, K) за растенията
 • увеличава количеството и качеството на производството (чрез намаляване на микотоксините и нитратите)
 • възстановява живота на микробите в почвата
 • коригира стойността на почвената реакция
 • течен бактериален тор
 • използване и в ЕКО селското стопанство

Брой жизнени микроорганизми в KTJ.cm-3
Общият брой на жизнени микроорганизми е минимум 4.109 KTJ.cm-3 (Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Trichoderma atroviride)
Стойност на pH = 5,8-8,5

Azoter SC_new
Наред с бактериите и активните вещества, присъстващи в течния бактериален тор AZOTER, AZOTER SC® съдържа микопаразитната гъба Coniothyrium minitans, която спомага за възстановяване на естествената способност на почвата и по този начин предотвратява образуването на бяло гниене (Sclerotinia sclerotiorum) в почвата. Coniothyrium minitans не атакува растението, но ограничава появата и разпространението, тоест инфекцията на култивирани култури, податливи на болестта (рапица, слънчоглед и други). Това създава ефикасна помощ при превенция и биологична защита на почвата и ограничава появата на едно от най-сериозните заболявания на маслодайните семена. Препоръчва се за торене на всички видове полски и зеленчукови култури, но се използва предимно при култури, които могат да бъдат нападнати от Sclerotinia sclerotiorum (годишен слънчоглед, маслодайна зимна рапица, зеленчуци – грах, магданоз).
 • лекува почвата от склеротиновите спори
 • ефективно унищожава източника на инфекция с бяло гниене и намалява риска от предаване на болести върху отглежданите култури
 • осигурява непрекъснатото снабдяване с необходимите хранителни съставки (N, P, K) за билките
 • увеличава количеството и качеството на продукцията (увеличаване на маслеността)
 • ускорява разграждането на остатъците след прибиране на реколтата, сламата и органичните вещества в почвата
 • възстановява живота на микробите в почвата
 • коригира стойността на почвената реакция
 • течна бактериална тор
 • използване и в ЕКО селското стопанство

Брой жизнени микроорганизми в KTJ.cm-3
Общият брой жизнени микроорганизми е мин. 4. 109 KTJ.cm-3 (Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Coniothyrium minitans)
Стойност на pH = 5,8-8,5

Azoter B_new

Течен бактериален тор на основата на AZOTER®, който съдържа специална бактерия Pseudomonas putida, която подобрява приемането на микроелементите за кореновия състав на отглежданите култури. AZOTER B® е течна субстанция, която действа на база на бактериите от оригиналния почвен фитоедфон, което се прилага в почвата и възстановява микробния живот в почвата, генерирайки достатъчно количество азот, фосфор, калий и ензими за растеж и развитие на растенията, като по този начин подобрява динамика на растежа на растенията и техния репродуктивен капацитет. Ускорява разграждането на използваните дигестати от BPS, остатъци след прибиране на реколтата, слама и почвена органична материя и в същото време увеличава оползотворяването на хранителни съставки от прилаганите дигестати и съществуващите запаси от хранителни вещества в почвата. Той участва в разграждането на ароматни съставки, както и на остатъчни пестициди, които замърсяват околната среда. Препоръчва се за торене на всички видове полски и зеленчукови култури, но се използва предимно за култури, които се наторяват с дигестати от BPS. Препоръчва се използването на замърсени ароматни органични съединения (остатъци от масло, пестициди и др.) в почвата.

 • ускорява разграждането на използваните дигестати от BPS, остатъци след прибиране на реколтата, слама и почвена органична материя
 • увеличава оползотворяването на хранителни вещества от приложените дигестати и съществуващите в почвата хранителни вещества
 • осигурява непрекъснатото снабдяване с необходимите хранителни съставки (N, P, K) за билките
 • произвежда фитохормони, ензими и витамини
 • участва в разграждането на ароматните съставки и остатъчните пестицидни остатъци, които замърсяват околната среда.
 • възстановява живота на микробите в почвата
 • коригира стойността на почвената реакция
 • течна бактериална тор
 • използване и в ЕКО селското стопанство

Брой жизнени микроорганизми в KTJ.cm-3
Общият брой на жизнените микроорганизми е min 4. 109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida)
Стойност на pH = 5,8-8,5

Azorhiz_new

Разширената форма на тор AZOTER®, съдържаща симбиотичните бактерии Rhizobiurm spp. (Rhizobium japonicum и leguminosrum) е предназначена специално за отглеждане на соя, грах, боб, люцерна и фураж. AZORHIZ® е бактериален тор с двойно действие, който благодарение на състава си (асимбиотични и симбиотични бактериални щамове) и ефикасната фиксация на атмосферния азот осигурява достатъчно снабдяване на растенията с азот през целия вегетационен период отглежданите култури и заедно с това спомага за създаването на нови кълнове в кореновия състав на културата, което подобрява количествените и качествените показатели за добива. Като течност  на базата на бактериите от първоначалната микрофлора, след приложение в почвата, чрез действието си тя създава достатъчно количество азот, фосфор, калий и, като произвежда фитохормони на растежа, също допринася за подобряване на трайността на отглежданите култури, като повишава естествената защитна способност на растението.

 • по-ефективна фиксация на N2 и подкрепа за образуването на зародиши на кореновата система
 • осигурява непрекъснатото снабдяване с необходимите хранителни съставки (N, P, K) за билките
 • произвежда фитохормони, ензими и витамини
 • ускорява разграждането на остатъците след прибиране на реколтата, сламата и органичните вещества в почвата
 • възстановява живота на микробите в почвата
 • тор, предназначена за отглеждане на соя, грах, боб, люцерна и фураж.
 • течна бактериална тор
 • използване и в ЕКО селското стопанство

Брой жизнени микроорганизми в KTJ.cm-3
Общият брой на жизнените микроорганизми е мин. 4. 109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Rhizobium sp.)
Стойност на PH = 5,5-7,0

Azoter L_new

Течна бактериална тор, предназначена за листно приложение върху голямо разнообразие от култивирани растения, съдържаща специален вид бактерии (Herbaspirillum seropedicae), изолирани от растителните тъкани, които предизвикват фиксация на атмосферния азот в растенията. Азотните бактерии, използвани от зелените части на растението през вегетационния период, поради високата си мобилност, бързо проникват в кутикулата на листата на растението и чрез своето действие произвеждат достатъчно азот за храненето на растенията. Този препарат служи като бактериална листна тор, която благодарение на ефектите си може значително да намали прилаганите дози на класическите фабрични и листни торове със съдържание на азот, което води до значителни финансови спестявания. Наред с посочените специфични бактерии, AZOTER L съдържа макро и микро хранителни вещества, което го прави комплексен листен тор с широкоспектърно действие. Продуктът се използва като листен тор за маслодайна рапица, пшеница, царевица, слънчоглед, захарно цвекло, както и за голямо разнообразие от градински култури. След създаване на достатъчна листна маса на култивираните растения, при намалена слънчева светлина, той се използва чрез разпръскване върху зелените части на растенията.

 • фиксира въздуха директно в растението
 • осигурява доставката на лесно приемлив азот
 • по-ефективна форма за осигуряване на доставката на азот при неблагоприятни условия
 • течен бактериален тор за листно приложение
 • използване и в ЕКО селското стопанство

Брой жизнени микроорганизми в KTJ.cm-3
Общият брой на жизнените микроорганизми е min 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae)
Приложимата доза съдържа 34,8g Fe, 15,3g Mn, 34,8g Fe, 15,3g Mn, 1,4g Cu, 3g B, 0,8g Mo, 2,6g Zn, 3,48g MgO, 1,4g Cu, 6,96g SO3 стойност на pH = 5,8-8,5