ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ, УПОТРЕБА И ДОЗИРОВКА

AZOTER е особено подходящ за използване в почва със съдържание на хумус над 1% и рН в границите от 5,0 до 8,5. Най-подходящ е за средно тежки почви. Използването на AZOTER не се препоръчва при изключително леки пясъчни и силно кисели почви.

Спецификации за употреба

Бактериалният тор AZOTER® се използва преди сеитбата. Оптималното приложение е 10 – 14 дни преди сеитбата. При първичното селскостопанско производство се прилага непосредствено преди сеитбата, тоест при сеитбата на отглеждани култури или директно при сеитба с директно включване в почвения профил. При силна слънчева светлина е необходимо този препарат да се включи в почвата за 2 – 4 часа, така че микро-телата да не са изложени на силна слънчева светлина дълго време.

Приложение
a) Нанасяне с разпръскване:

Нанася се с пръскачка върху повърхността на почвата. Разрежда се с вода в съотношение 1:30 – 1:50, в зависимост от механизма на разпръскването, и се вкарва в почвата с помощта на дискове, т.е. уплътнители, култиватори, тъй като дълготрайната интензивна UV излъчване има отрицателен ефект върху жизнеността на бактериите. Смесимостта на препарата е добра, може да се смесва и нанася заедно с повтарящи се хербициди. Съществува и възможност за съвместно приложение със слаби разтвори на минерални торове. Да не се смесва с концентрат на течен тор (например DAM 390). Работното налягане не трябва да надвишава стойност от 2,5 атм.

Препоръчителната доза е 10 l на 1 хектар (но най-малко 150 l от приготвения разтвор на 1 хектар), като обявените стойности гарантират ефект, който може значително да намали дозата на класическите фабрични торове.

b) Използване на апликатори:

Друг начин за прилагане на AZOTER е използването на апликатори, монтирани върху устройства за култивиране, които ще осигурят непосредствено и директно внасяне на доставения AZOTER в профила на почвата, като същевременно намаляват разходите за приложение и улесняват процеса на работа. Прилагане на бактериален тор с помощта на апликатори с капацитет на резервоара от 200 и 400 литра, неподвижно монтирани върху използваните машини / оборудване (компактор, дискове, култиватор) с регулируем работен захват според ширината на използваната работна техника. Този апликатор е оборудван и със собствен контролен блок и електромотор, който е свързан към акумулатора на трактора. Концентратът AZOTER се сипва в резервоара на апликатора или може да се разрежда с вода в съотношение 1:1.

Съществува възможност и за използване на изкуствен тор с помощта на апликатор с обем на резервоара от 400 и 600 литра с регулируема работна ширина до 10 м, разположен на триточково предно удължение за трактори (не се изисква предна преден кардан, тъй като апликаторът е оборудван със собствен контролен блок и електромотор, който е включен към акумулатора на трактора). Концентратът AZOTER се поставя в резервоара на апликатор или може да се разрежда с вода в съотношение 1 : 1.

Наредби за безопасни и здравословни условия на труд и за защита на околната среда

От токсикологична гледна точка AZOTER е безопасно вещество, което по своя състав не застрашава околната среда. Работата с препарата не изисква специални мерки за защита на здравето и околната среда. След работа с продукта, достатъчно е измиването със сапун и топла вода.

Доставка и опаковане на препарата

AZOTER се доставя в опаковки за многократна употреба от 25 l, 30 l, 50 l, 60 l HDPE и 1000 l IBC, които са маркирани с етикет. Препаратът трябва да се съхранява в сухи, хладни, проветриви помещения и да се съхранява далеч от храна, храна за животни, лекарства и опаковки на такива вещества. В случай на дългосрочно съхранение от 2 месеца трябва да се поддържа температура на съхранение най-много 5 ° C.

Срок на годност - При изпълнение на условията за съхранение

на температура до 5°C

на температура до 15°C

за 2 месеца от датата на производство

за 3 седмици от датата на производство

Настоящата законова категоризация на бактериални био торове AZOTER, AZOTER SC, AZOTER F, AZOTER B, AZORHIZ е в категорията спомагателни вещества за почвата.
Препаратът AZOTER е одобрен за използване в екологичното земеделие и е регистриран от международната компания BIOKONTROLL.
Рег. №: 02.5 / 710/7/2009 /
Регламент (ЕО) №: 834/2007 на Съвета и CR №: 889/2008 (ЕО), приложение I.

Производител:

AZOTER TRADING S.R.O.

Dúbravská cesta 2, 841 04 Братислава 4, Словакия
MBS: 46911120, PIB (ЕИК): 2023660826IČ, ЕИК по ДДС: SK2023660826